Information från styrelsen

Lägesrapport från styrelsen

Tack alla medlemmar för ert deltagande under året. Vi har haft en sommar där banorna varit väldigt fina. – Vi tackar Anton för det. Ferrulen AB som har haft hand om drift och fakturering kommer inte att vara kvar nästa år. Jarlabanke GK styrelse tar över hanteringen.

Som de flesta vet har det varit osäkerhet kring Prästgårdsbanan på grund av vägbygget till Täby IP. Det är beslutat att kommunen kommer att färdigställa vägen under 2023.

Vi kommer att behålla Prästgårdsbanans 9 hål med smärre förändringar. Skogbergabanan kommer att finnas kvar som tidigare. Det bli inga förändringar på ranchen och bollmaskinen kommer också att finnas kvar.

Vi ser fram emot en ny säsong 2023 med alla trevliga tävlingar och aktiviteter som vi brukar ha under året.

Hälsningar
Styrelsen Jarlabanke GK