Vision 50/50

2021: Jarlabanke gk fortsätter sitt arbetet med Vision 50/50, som påbörjades 2017.

Fördelning 2021          antal    % damer         Totalt 40,6% damer.
Styrelsen                          9        33  inkl suppleanter
Damkommittén               4        100
Seniorkommittén            4         75
Klubbkommittén             4         50
Tävlingskommittén         3         33
Banutveckling                 4          0
Juniorer                           1         0
Herrkommittén                3          0

Här nedan finns grundinformation.
Här kan ni läsa mer: http://www.golf.se/for-klubben/inkludering/vision-50-50/

Det här är Vision 50/50

Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt
och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland
golfspelare och i ledande positioner.

Beslutades och initierades av SGS:s förbundsstyrelse 2013 och ligger
i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla”
och värdegrund ’För golfens bästa – i tidens anda”.

Omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer-
i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Arbetet och kunskapen kvalitets-
säkras genom forskningsstöd via anslag från Riksbankens Jubileumsfond.
Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar.
  • Minst 35% kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser.
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf.