Vision 50/50

Jarlabanke gk fortsätter sitt arbetet med Vision 50/50, som påbörjades 2017.

Fördelning 2022          antal    % damer
Styrelsen                         8      25  inkl suppleanter
Damkommittén               4     100
Seniorkommittén            3      66
Klubbkommittén             3      33
Tävlingskommittén         2       0
Banutveckling                 4       0
Juniorer                          1       0
Herrkommittén               3       0

Här nedan finns grundinformation.
Här kan ni läsa mer: http://www.golf.se/for-klubben/inkludering/vision-50-50/

Det här är Vision 50/50

Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt
och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland
golfspelare och i ledande positioner.

Beslutades och initierades av SGS:s förbundsstyrelse 2013 och ligger
i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla”
och värdegrund ’För golfens bästa – i tidens anda”.

Omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer-
i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Arbetet och kunskapen kvalitets-
säkras genom forskningsstöd via anslag från Riksbankens Jubileumsfond.
Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar.
  • Minst 35% kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser.
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf.