KLUBBEN

50/50

Vision 50/50

Jarlabanke GK fortsätter sitt arbetet med Vision 50/50, som påbörjades 2017.

Jarlabanke Golfklubb bildades 1 juni 1990 av en handfull idealister med idrottsförankring, golferfarenhet och kunskap inom grönytesodling. Målsättningen var:
Fördelning 2023 Antal % Damer
Styrelsen
8
25*
Damkommittén
3
100
Seniorkommittén
2
50
Klubbkommittén
4
50
Tävlingskommittén
3
Banutveckling
3
Juniorer
1
Herrkommittén
3

*inklusive suppleanter

Det här är Vision 50/50

Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Beslutades och initierades av SGS:s förbundsstyrelse 2013 och ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ’För golfens bästa – i tidens anda”.

Omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer- i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Arbetet och kunskapen kvalitetssäkras genom forskningsstöd via anslag från Riksbankens Jubileumsfond.

Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar.
  • Minst 35% kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser.
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf.