Välkommen till
   Jarlabanke GK

Banaktuellt

Vecka: 04
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:Lektion nr 6 för Jarlabankes Damer. Kl 18.00 - 19.00. Fika från 17.30. Pitcha-Bunker.
Afton för Jarlabankes damer. 17.30. Aftonmål på utspridda bänkar. Därefter Eclectic. Prästgården. 2 varv på hålen 1 - 6.
Fredag:
Lördag:
Söndag: