Välkommen till
   Jarlabanke GK

Vinnande Förening

2012-12-30


Klubben deltar under hösten i Vinnande Förening som är en utbildningssatsning för styrelseledamöter där vi ser över arbetsformer och ansvarsfördelning i föreningen. SISU ger verktyg för att formulera målbilder och verksamhetsplaner så att struktur, effektivitet och engagemang ökar. SISU driver utbildningen och ger oss hjälp till självhjälp.

Se mer VinnandeFörening


Skrivet av: Magnus Andersson