Banskötsel

PRÄSTGÅRDEN   9 hål  Korthålsbana       SKOGBERGA 12 hål Fullängdsbana

PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR 2020
Skogberga. Hål 10. Förbättring av röd tee.

OMHÅLNING PRÄSTGÅRDEN

Måndag och torsdag

OMHÅLNING SKOGBERGA

Fredag inför tävling

KLIPPNING AV

Greener            Fariway           Ruff

ca 4 g/v             ca 2 g/v           1 – 2 g/ på 14 dagar

DRESSNING

Nästa gång: aug/sep

HÅLPIPNING / LUFTNING

Nästa gång: sep/okt