Banskötsel

PRÄSTGÅRDEN   9 hål  Korthålsbana       SKOGBERGA 12 hål Fullängdsbana

PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR 2019
Skogberga hål 3. Ny kulle.
Orange och blå tee på Skogberga

OMHÅLNING PRÄSTGÅRDEN

Måndag och torsdag

OMHÅLNING SKOGBERGA

Fredag inför tävling

KLIPPNING AV

Greener            Fariway           Ruff

ca 4 g/v             ca 2 g/v           1 – 2 g/ på 14 dagar

DRESSNING

Nästa gång: aug/sep

HÅLPIPNING / LUFTNING

Nästa gång: sep/okt