Banskötsel

PRÄSTGÅRDEN   9 hål  Korthålsbana       SKOGBERGA 12 hål Fullängdsbana

PÅGÅENDE FÖRÄNDRINGAR 2021
OMHÅLNING PRÄSTGÅRDEN

Måndag och torsdag

OMHÅLNING SKOGBERGA

Fredag inför tävling

KLIPPNING AV

Greener            Fariway           Ruff

ca 4 g/v             ca 2 g/v           1 – 2 g/ på 14 dagar

DRESSNING

Nästa gång: aug/sep

HÅLPIPNING / LUFTNING

Nästa gång: sep/okt