Välkommen till
   Jarlabanke GK

FINAL Mån- och torsdagsgolfen 15 sep


Ted och Ulla förbereder för start...

Samling för information...

Prydligt uppställda...

Rolf R drar ett skämt, eller...

Taktiksnack.....

Ted lämnar förutsättningarna för dagens tävling..

Rolf L och Ingvar på väg till start...

Intensiv putträning...

Jamen Leif, här skall vi inte vara...

Ted visar upp senaste tillskottet..

..som Per och Leif har frågor kring...

De deltagande lyssnar...

..andäktigt på..

..när resultatet...

..presenteras av Ted

2:an Ulla, 1:an Gunilla, 3:an Marianne i dagens tävling..

2:an Anders L, 1:an Magnus, 3:an Anders Ö

Varför får jag aldrig pris?..men golf är svårt..

Blommor skall också delas ut..

..och det välförtjänt till vår greenkeeper Sven Erik