Välkommen till
   Täby Golfcenter

Skogberga slingan


Tal av greenkeeper och driftsansvarig

Tal av ordförande

kockis

mums

greenträffar

när börjar vi

ajajaj

puttning

prisutdelning

Invigningsskott

Hål 1

Hål 1 inspel

Hål 1 Green

Hål 2 Gul Tee

Hål 2 inspel

Hål 4

Hål 4 Gul Tee

Hål 4 Fairway

Hål 4 Green

Hål 5

Hål 5 Fairway

Hål 5 Green

Hål 5 Green

Hål 6

Hål 6 Gul Tee

Hål 6 Röd Tee

Hål 6 Fairway o inspel

Hål 6 Green

Hål 7

Hål 7

Hål 8

Hål 8 Fairway

Hål 9

Hål 9 Tee

Hål 9 Fairway

Hål 9 Green

Hål 9 Green

Art Deco

2009-Hål 2

2009-Hål 2

2009-Hål 5

2009-Hål 5

2009-Hål 4

2009-Hål 3