Klubbhus, Café och övriga faciliteter har stängt för säsongen

Prästgården är öppen för spel,
 dock bara vid snö och frostfritt.
 Rangen är fortsatt öppen.