Greenfee

När det inte är tävling är du alltid välkommen att spela greenfee hos oss.

Golf godkänt för friskvårdsbidrag from 180101.  Friskvårdsbidrag. Vad gäller. 180208

Alla som inte är årsmedlem eller motsvarande fullvärdig medlem betalar greenfee före spel på Prästgården och Skogberga.
Häng kvittot väl synligt på bagen.

tidsbokning på Skogberga / bollränna på Prästgården 

Prästgården Skogberga
senior vardag 150 250
senior helg 200 350
junior-18 år vardag 75 125
junior-18 år helg 100 175