Kommittéer

HCP och tävling: Ted Bejner (ordf) ted(at)jarlabankegk.se
Bobby Edenberg bobbyedenberg(at)gmail.com
Ulla Wåhlén ulla.wahlen(at)hotmail.com
Herrlag: Fredrick Andréason fredrick.a(at)pgasweden.com
Juniorer: Victor Idevall (ordf) victor.idevall(at)hotmail.com
Fredrick Andreáson fredrick.a(at)pgasweden.com
Damer: Tove Eek (ordf) tove.eek(at)hotmail.com
EvaLi Lindgren evali.lindgren(at)telia.com
Barbro Örnfeldt ornfeldt(at)hotmail.com
Inger Evén kansli(at)jarlabankegk.se
Herrar 40: Ted Bejner ted(at)jarlabankegk.se
Herrar 60: Sven-Erik Evén kansli(at)jarlabankegk.se
Seniorer: EvaLi Lindgren (ordf) evali.lindgren(at)telia.com
Elisabet Gustafsson e.gusta(at)telia.com
Berit Ekstrand-Lavas bekstrand19(at)gmail.com
Banutveckling: Leif Eek (ordf) leifeek58(at)gmail.com
Kenneth Lannermo

Sven-Erik Evén

Fredrick Andréason

 kentlan1(at)gmail.com

sven.e(at)ownit.nu

fredrick.a(at)pgasweden.com

Klubb: Anders Linde (ordf) anders.linde(at)mccain.com
Tove Eek tove.eek(at)hotmail.com
Inger Evén kansli(at)jarlabankegk.se
Lars Melin lassemelin49(at)hotmail.com
Diciplin-nämnd: Anders Linde anders.linde(at)mccain.com
Ted Bejner ted(at)jarlabankegk.se
Jan Wallin jan.wallin.mail(at)telia.com