KLUBBEN

Om Jarlabanke GK

Vår målsättning

Jarlabanke Golfklubb bildades 1 juni 1990 av en handfull idealister med idrottsförankring, golferfarenhet och kunskap inom grönytesodling. Målsättningen var:

1.

Att skapa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig, inkörsport till golf.

2.

Att bidra till större utbud av ungdomsaktiviteter i Täby.

3.

Att avgifterna till klubben ska balansera kostnaderna för banans skötsel.

4.

Att förbättringar av anläggningen ska ske med ’eget kapital’ och ej genom kapitalinsatser från medlemmarna eller externa krediter.

Historik

Mycket positivt för klubben var att vi under hösten 1991 invaldes i Svenska Golfförbundet, med medlemsnummer 314. Som följd av detta är vi därmed också medlemmar i Stockholms Golfdistriktsförbund och Svenska Riksidrottsförbundet.

Det innebär att vi kan erbjuda alla våra medlemmar de fördelar som golfsverige har, försäkring, Svensk Golf, gästspel på övriga golfklubbar m.m.

Klubben startade med 9 hål (Prästgården) par 30, och har utvecklats till att vi idag har 21 hål. 2013 öppnade vi 12 hålsbanan (Skogberga) par 49. Möjligheter att bygga vidare finns.

Vår utomordentliga drivingrange har varit i funktion sedan klubben startade liksom övningsområde med puttinggreen och övningsbunker.

Vår strävan är att ständigt hitta nya lösningar till bättre träning och övningsområde för våra besökare, och som ska passa för både nybörjare, junior och senior.

Ett på området befintligt hus används som kansli och klubbhus med café, servering och en liten pro shop.

  • Målsättningen för antalet aktiva medlemmar i klubben är 800 och att minst 20% därav är ungdomar.
  • Verksamheten på klubben planeras att vara öppen från maj till och med början av oktober.
  • Vår instruktör och Pro, genomför utbildning för nybörjare, erfarna vuxna och juniorer i grupp eller individuellt.
  • Schemalagd utbildning för ”Grönt Kort”.
  • Schemalagd träning för minior, junior, senior, nybörjare, elit. Vi skräddarsyr utbildningspaket.

Bli medlem i Jarlabanke Golfklubb!

Spela golf på våra banor centralt i Täby, Stockholm.